T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Çalışan Güvenliği Komitesi

 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması; Çalışanlarımızın güvenliği için koruyucu ekipmanlar bölüm bazında belirlenmiş, temini sağlanmış ve kullanım şartları belirlenmiştir. Riskli birimler tanımlaması yapılarak çalışanlarının  ilgili sağlık taramaları  enfeksiyon kontrol komitesi tarafından takip edilmektedir.
 • Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması;Sertifikalı 6 güvenlik personelimiz çalışmakla birlikte tüm pesonelimiz iletişim ve empati  becerilerinin  arttırılması için eğitimler devam etmektedir. Herhangi bir saldırı, taciz durumunda Beyaz kod ekibi müdahale etmektedir.
 •  Kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvısı sıçramalarından kaynaklanan risklerinin azaltılması; İlaç güvenliği, cerrahi güvenlik, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas olması vb. durumunda olay bildirimi yapılan durum kayıt altına alınır. Gerekli ise DÖF başlatılır. Yönetim toplantılarında değerlendirilir.
 • Çalışanların eğitimi; Personele Çalışan Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimler eğitim komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile koordineli olarak düzenlenmektedir.

-Tüm bölümlerimizi kapsayan enfeksiyon önleme programı oluşturularak sorumluları belirlenmiştir.

-Komitece oluşturulan dokümanlar ilgili personele duyurularak yıllık eğitim planında gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamalarda iyileşme ve farkındalığın artması sağlanmaktadır.

-Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmakta, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmaktadır.

Kişisel koruyucu ekipmanlar “Bölüm Koruyucu Ekipman Matrisi”ne uygun olarak kullanılır.

 • “Çalışan Sağlığı Tarama Planı” uygun çalışanların sağlık taramaları yapılır. Yapılan tarama sonuçları “Kişisel Sağlık Tarama Formu” doldurulup, enfeksiyon hemşiresi tarafından kilit altında tutularak bilgi güvenliği sağlanır.
 • Çalışanların karşılaştığı veya karşılaşacağı olası şiddet, taciz vb. olaylarda, çalışan güvenliğini sağlamak için “Beyaz Kod Uygulama Prosedürü”ne göre davranılır, olay gerçekleşti ise “Beyaz Kod Ekibi Müdahale Formu”nu olaya müdahale eden ekip tarafından doldurulur ve sonra Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
 • Çalışan güvenliğini tehdit eden bir olay geliştiğinde, olayın türüne göre aşağıdaki formlar doldurulur;
 • Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu,
 • Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu
 • Ramak kala olay bildirim formu
 • Tehlike bildirim formu
 • Bölüm bazında tespit edilen sorunlar ve yapılan iyileştirme çalışmaları “Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu” na kaydedilir.