T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel İşleyiş ve Muayene

Güncelleme Tarihi: 19/09/2017

                                                  NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?
Sağlık Bakanlığı ALO 182 Hattını arayarak hastanemizden randevu alabilir, dilerseniz randevularınızı ALO 182’den iptal edebilirsiniz.
Önce bilgisayar kaydı yapılmak üzere hasta müracaata uğrayınız.
Kaydınızı yaptırınız. TC. kimlik belgenizi yanınızda getirin, kayıt işlemleri sırasında istenecektir.
Kayıt sonrası size verilen barkodla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.
Muayene için size verilen barkoddaki rendevu sıranızı bekleyiniz.
Numaratör panosunda sıra numaranız yanınca polikliniğe giriniz.
Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.
 1.                                                               POLİKLİNİK VE MUAYENE HİZMETİ:
 2.  Hastanemize başvuran hasta Tedavi Kurumları işletme yönetmeliği gereğince evrakları kontrol edilerek hasta kabul bölümünden hekim seçme hakkını kullanarak istediği hekimin polikliniğine yönlendirilir.
 3. Poliklinik hasta çağırma ekranında adının görünmesini istemeyen hastaya rumuz verilerek hasta kaydı yapılır.
 4. Polikliniklerde hizmet: doktor ve poliklinik sekreteri tarafından yürütülür.
 5. T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73 sayılı genelgesine   istinaden Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge), Hamileler,65 yaş üstü yaşlılar, Yedi yaşından küçük çocuklar, Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeyecek şekilde öncelik tanınır.
 6. Hasta muayene odasına girdiğinde istediği taktirde yanına yalnızca bir hasta yakını alınır.
 7. Hekimlik sanatına uygun olarak hasta anamezi alınır, hastanın mahremiyetine dikkat edilerek muayenesi gerçekleştirilir.
 8. Muayene işlemleri sonrasında uzman doktorumuz tarafından uygun görülen tedavi hizmetine başlanır.
  1.                                                     AYAKTAN FİZİK TEDAVİ HİZMETİ:
 9. Hekim tarafından fizik tedavi isteminde bulunulan hasta, fizik tedavi hizmet kartı ile ayaktan hasta kayıt kısmına kayıt olur.
 10. Kayıt altına alınan hasta bilgileri, tedavi sırası geldiğinde telefon ile aranarak tedavi programı için hastaneye davet edilir.
 11. Hasta randevusuna geldiğinde, poliklinikte sırasıyla;
  1. Uzm. Fizik Tedavi Hekimi tarafından tekrar muayene edilir,tedavi kartında herhangi bir değişiklik varsa doktor tarafından yeniden tedavi programı düzenlenir ve doktor tarafından alması gerekli seans sayısı belirtilir.
  2. Hasta doktordan aldığı seans bilgi kartıyla ayaktan tedavi hizmetine tekrar başvuruda bulunur.
 12. Doktor tarafından tedavi almasında herhangi bir sıkıntı olmayan hastanın ayaktan tedavi kabulde tedavisini yapacak personel belirlenir, personelin çalıştığı üniteye yönlendirilir.
 13. Tedavisinin yapılacağı üniteye gelen hasta burada;
  1. Fizyoterapist/Fizik Tedavi Teknikeri tarafından tedavi saati ve tedavi programı hakkında bilgilendirilir.
  2. Hasta tedavi sürecinde oluşabilecek herhangi bir durum da tekrar doktora yönlendirilir.
  3. Hastanın tedaviye geldiği her gün hastadan tedavi seans sonrası imza alınarak, kayıt altında tutulur.
 14. Doktorun uygun gördüğü tedavi hizmet seansı bittiğin de hasta tekrar doktora yönlendirilir.
 15. Doktor tarafından tekrar muayene edilen hasta, doktorun uygun görmesi durumunda seans uzatma işlemleri için tekrar düzenlenen tedavi seans kartı ile ayaktan hasta kayıta yönlendirilir.
 16. Hasta aynı saatte tedavi programına devam eder.
 17. Tekrar tedaviye başlanan hastanın seans hakkı bittiğinde tekrardan doktora yönlendirilir.
  1.                                           YATAN FİZİK TEDAVİ HİZMETİ:
  2. Hekim tarafından fizik tedavi isteminde bulunulan hasta, poliklinik sekreteri tarafından yatış randevu sırasına kayıt alınır.
  3. Hasta uygun olan en yakın tarihte telefon ile aranarak hastaneye davet edilir.
  4. Tekrar hastaneye başvuran hasta poliklinikte tekrar muayene edildikten sonra uygun görülmesi durumunda poliklinik hizmetleri talimatı doğrultusunda yatış işlemleri yapılır.
  5. Servis hemşiresi tarafından gerekli tahliller yapıldıktan sonra hasta tedavi kartı servis personeli ile Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlusuna gönderilir.
  6. Sorumlu tarafından tedavi hizmetini verecek olan Fizyoterapist/Fizik Tedavi Teknikeri belirlenir.
  7. Hasta personel tarafından uygun olan saatte hastane iç hattından odası telefonla aranarak tedaviye çağrılır.
  8. Tedavisinin yapılacağı üniteye gelen hasta burada;
  9. Doktor tarafından uygun görülen tedavi programı biten hastanın yatan hastane talimatına göre taburcu işlemleri yapılır.
  10.                                                 HASTA TABURCU İŞLEMLERİ
 1. Doktor tarafından uygun görülen tedavi programı biten hastaya doktorumuz tarafından taburcu sonrası ilaç kullanımı ve tedavi sonrası yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.
 2. Taburcu sonrası bilgilendirmesi yapılan hastanın yataklı servis sekreteri tarafından taburcu işlemleri yapılır.