T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite yönetim birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Kalite yönetim birimi

Sağlık hizmetlerindeki ilgili Mevzuatlar ile Hizmet Kalite Standartlarının;  Bakanlığımız adına  Tuzla Devlet Hastanesindeki çalışmaların  uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği  ve etkinliğini sağlamak olup; Kurumsal açıdan hizmetlerin devamlılığının sağlanması, finansal sürdürülebilirlik, hesap verilebilirliğin daha kolay hale gelmesi ile,  hasta/hasta yakını ve tüm çalışanlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Sağlık Bakanlığımızın bağlı personel, hasta ve yakınının güvenliğini merkeze oturtarak, uluslar arası gelişmelere uyumlu, ülkemizin sağlık sistemi yapısı, ihtiyaç ve öncelikleri esas alarak hazırlanmış sağlıkta kalite standartları ışığında bakanlığımız adına Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi bor fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemizde;

  • Kaliteli ve güvenli hizmet için şartlarını belirlemek, belirlenen şartları karşılama yeteneğimizi ölçmek ve gerekli iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yapmak,
  • Hizmet kalitemize doğrudan ya da dolaylı olarak etki edecek tüm süreçleri standardize ederek, oluşabilecek risk ve olumsuzlukları kontrol etmek 
  • Verilen hizmetin kalitesini ölçmek, elde edilen verilerle hizmetin kalitesine, gelişimine ve güvenliğine katkı sağlamak için kalite yönetim birimi olarak çalışmaktayız.

Kalite birimi bünyesinde hastane yönetimimiz öncülüğünde çeşitli komite ve ekipler kurulmuştur. Bu komite ve ekiplerden başlıcaları;

  1. Hasta güvenliği komitesi
  2. Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi
  3. Eğitim komitesi
  4. Tesis güvenliği komitesi
  5. Enfeksiyon kontrol komitesi
  6. Bilgi güvenliği ekibidir