T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta güvenliğini riske edebilecek durumların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla bir çalışma programı hazırlar. Oluşabilecek durumlarda alınacak tedbirleri belirler. Hasta güvenliği için standart yapılması gerekenleri belirler, sürekli iyileştirme için düzeltici önleyici faaliyetler yapar.

  • Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması; hastaya yapılacak her işlem öncesi hasta kimlik, barkod ve otomasyon sistemindeki bilgiler karşılaştırılarak  doğru hastaya  doğru işlem yapılması sağlanmakta,
  • Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi;kurumumuz yataklı servislerinde yatan hastalarımızın tedavisi kesintisiz devam etmekte ve hastane dışında olan hekimlerimizin hasta tedavileri sözel order talimatı gereği kesintiye uğramamaktadır.
  • İlaç güvenliğinin sağlanması; ilaç ve tıbbi sarf malzeme inceleme komitesi çalışmaları ile   riskli ilaç grupları, depolamada dikkat edilecek ilaç grupları, riskli ilaçların kullanım dozları, ilaç kullanımı sınırlı  hasta gurupları belirlenmiştir.  
  • Enfeksiyon risklerinin azaltılması;enfeksiyon önleme  kontrol komitesi ile koordineli çalışılarak  standartlar ve yapılması gerekenler belirlenmiş ve uygulaması komitece kontrol edilmektedir.
  • Hasta düşmelerinin önlenmesi; Düşme riski yüksek hastalar, bu hastalar için yapılması gerekenler belirlendi düşme riski yüksek alanlar belirlenmiş  ve  personele bu konuda gereken bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca hastane bina turu ekibimizin rutin kontrolleri sırasında hastanemiz kontrol edilmekte ve düşmelere neden olabilecek unsurlar düzeltilmektedir.
  • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması; hastanemizde cerrahi girişim yapılmamaktadır.
  • Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi; Hastanelerin büyük bir sorunu olan sıra beklemelerin önlenmesi için veri giriş personellerinin sayısı arttırılmış ve hasta bekleme alanları düzenlenmiştir.
  • Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod uygulaması);merkezimizde ayrıca ani solunum durmaları ve kardiyak problemleri de müdahale etmek için mavi kod ekibi oluşturulmuş bu konuda bir talimat düzenlenmiş ve tüm personele acil tıp uzmanı tarafından eğitim verilmiştir. Mavi kod ekibine CPR eğitimi planlanmıştır.
  • Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması; Afet planı hazırlanarak sorumlular belirlenmiş ve konu ile ilgili eğitimler devam etmektedir.

Hasta güvenliğini tehdit eden bir olay geliştiğinde “Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu” doldurulur.

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik işlemler kalibrasyon “Tıbbi Cihaz Envanter-Kalibrasyon Planı” ve “Tıbbi Cihaz Günlük Kontrol Formu”nda belirlenen dönemde yapılır.

Bölüm bazında tespit edilen sorunlar ve yapılan iyileştirme çalışmaları “Düzeltici/ Önleyici Faaliyet Formu”na kaydedilir.