T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Eğitim Komitesi

 • Tüm çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerini sağlamak, kurum süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yıllık eğitim planlarını yapar. Kuruma yeni başlayan çalışanların oryantasyon eğitimlerini düzenler. Hasta ve hasta yakınları için de belli bir tutum ve davranış değişikliği amaçlı bilgilendirme eğitimlerini planlar.
 • Hastanemizde sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek, çalışanların toplam kalite kültürünü geliştirmek için; ilgili konulardaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, gerçekleşmesi ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim komitesi ekibi kurulmuş  olup etkin eğitimlerle sürekli iyileşme hedeflenmektedir.
 • Eğitim ihtiyaçları; komitenin  periyodik olarak yaptığı toplantılar ve diğer komitelerle koordinasyonlu çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler,  hasta ve çalışan memnuniyeti anketlerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan bilgiler, mevzuat değişikliği ve Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan genel ihtiyaçlar, Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında alınan kararlar, Önceki eğitimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi, Kurumda planlanan ve uygulanan projeler, Eğitim vermek isteyenlerden gelen talepler, İç ve Dış Tetkik raporlarının değerlendirilmesi, Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğünden gelen talepler, düzeltici önleyici faaliyetler sonucu ihtiyaç olan eğitimler, Önemli gün veya haftalara göre belirlenmektedir.
 • Belirlenen eğitim konuları yılda bir kere değerlendirilerek yıllık eğitim planına alınır. Yıl boyu eğitimler bu plana göre yapılarak,  plan dışı  yapılan eğitimlerle beraber  kayıt altına alınmaktadır.  
 •  Genel eğitim konularımız;
 • Mevzuat Bilgileri Ve Değişiklikleri
 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimleri
 • Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri
 • Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Eğitimleri
 • El Hijyeni Eğitimleri
 • Hasta Ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Hasta Hakları  Bilgilendirme Eğitimleri
 • Belirli Gün Ve Haftalara Yönelik Eğitimler
 • Mesleki   Gelişim Eğitimleri
 • Plana alınan eğitimler tarihleri geldiğinde uzaktan eğitim modülüne girişleri yapılarak ve ya  yüz yüze eğitim şeklinde eğitim salonunda yapılır. Uzaktan eğitim modülüne giriş yaparak eğitimlerin alınması karmed modülüne TC kimlik no ile girilerek sağlanmaktadır.