T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amacıyla çalışma ve planlama yapar. Hasta ve çalışan güvenliği açısından sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar.

 Delici ve kesici alet yaralanmalarında enfeksiyon hemşiresine ulaşılır.

Temel değerlere ve  hizmet kalite  standartlarına bağlı kalarak, kalite yönetim sistemi doğrultusunda  sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyonun önlenmesi konularında bilimsel gelişmeleri takip ederek çalışmaktadır. Günümüzde hızla artan hepatit B, hepatit C ve AİDS gibi  kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıkların en önemli bulaş  yollarından birinin de  hastaneler olduğunun  ve konunun öneminin farkındayız.

Bu bilinçle enfeksiyon önleme ve kontrolü  için periyodik aralıklarla toplantılarımız yapılmakta ve alınan kararlar belirlenen temrinlerde uygulanmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliği komitesi ile de ortak çalışmalar yaparak etkinliği artırma yolunda ilerlemekteyiz.

Komitemizce; Hastalarımızın tedavileri  sırasında kullanılan tüm  malzemeleri sınıflandırdık  ve  sterilizasyon dezenfeksiyon yöntemlerini belirledik.

Atıkların toplanmasında ve ayrıştırılması “Atık Yönetimi Prosedürü” ve “Ünite İçi Atık Yönetimi Planı”na göre yapılması sağlanır.