T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenlik Uygulamaları

Güncelleme Tarihi: 19/09/2017

Hasta Güvenlik Uygulamaları

1. İLAÇ GÜVENLİĞİ:

 • Doğru hasta; ilaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Doğru ilaç; ilaç uygulamalarından once, hekim isteminde yazan ilaç ile uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır.
 • Doğru zaman&Doğru doz&Doğru yol&Doğru teknik; ilaç uygulamalarından once, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan ve doğru teknik ile uygulaması yapılır.
 • Doğru miad; ilaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir.
 • Doğru yaklaşım ve bilgilendirme; İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda bulunur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini standartlara uygun olarak yıkar.
 • Doğru kayıt; Hasta tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir.
 • Doğru etki; İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri takip edilir.

  2. DÜŞMELERİ ÖNLEME:

 • Hemşirelerimiz tarafından tüm hastaların düşme riski değerlendirilir.
 • Hasta, hasta yakını ve refakatçilere düşme önleme konusunda eğitim verilir.
 • Oda içerisinde yeterli aydınlatma ve ıslak zeminlerin kontrolü sağlanır.
 • Hemşire çağrı zili, telefon ve gerekli diğer malzemeler hastanın ulaşabilceği uzaklığa yerleştirilir.
 • Hasta yataklarının üst boardları kalkık, tekerleri kilitli ve en düşük seviyede konumlandırılır.
 • Hasta odalarında takılma riski yaratacak gereksiz eşya (kablo gibi) bulundurulmaz.
 • Hastaların ihtiyaçları halinde kullanması için yatak başı ve WC hemşire çağrı cihazlarını kullanımı hakkında bilgilendirilir.
 • Yerler silindiğinde, ıslak/kaygan olan bölgeye temizlik çalışanları tarafından uyarı levhası konulur.
 • Kaygan tabanlı veya yüksek topuklu terlik kullanımının engellenerek hastane tarafından verilen güvenli terliklerin kullanımın sağlanır.
 • Hastaya tuvalete giderken, yanında eşlik etmek için öneride bulunulur.
 • Gerekli destek ürünler (walker, sandalye gibi) kullanılması sağlanır.
 • Transfer sırasında tekerlekli sandalye / sedye gibi uygun taşıma aracı kullanılır.

  3. BASI YARASINI ÖNLEME:

 • Hemşirelerimiz tarafından tüm hastalar deri bütünlüğünün bozulması (bası yarası) riski yönünden değerlendirilir.
 • Hasta/yakınlarına bası yarası bakımı ve uygulamaları hakkında eğitim verilir.
 • Hasta mobil ise; hastanın hareket etmesi sağlanır. (yürüyüş, egzersiz gibi)
 • Hasta immobil ise; 2 saatte bir pozisyon verilerek basınç bölgeleri desteklenerek havalı/temper yatak kullanılır.
 • Deri bütünlüğünün korunması için cildin temiz ve kuru kalması sağlanır.
 • Hastanın diyeti protein, albümin, C vitamini ve sıvı yetersizliği gibi durumlarda desteklenir.
 • Hemşirelere bası yarasını önleme, değerlendirme ve bakımı konularında eğitim verilir.
 • Bası yarası olan her hasta; bası yarasının açılış tarihi, yara bölgesi, derecesi ve yaranın açıldığı bölüm bilgisi ile supervisör hemşireye bildirilir.

  4. AĞRI KONTROLÜ:

 • Hastalara, sağlık çalışanı tarafından ağrı yönetimi ve ağrısı olduğunda hemşireye haber vermesi konusunda eğitim verilir.
 • Her hasta ilk geldiğinde ve periyodik olarak ağrının yeri, şiddeti, sıklığı, niteliği, etkileyen faktörler ve hedeflenen ağrı düzeyi yönünden değerlendirilir.
 • Hekim ve hemşireler, hastaların ağrı şikayeti olması durumunda hızla müdahale ederek en üst seviyede hasta konforunu sağlamayı hedefler.
 • Hastaya ve yakınlarına konusunda eğitim verilir.
 • Ağrı tedavisi multidisiplinerdir ve sağlık bakım ekibi hastanın bireysel olarak ağrısının tanılanması, tedavinin planlanması, girişimler ve ağrının hafifletilerek değerlendirilmesinde birlikte hareket eder.
 • Ağrı değerlendirme ve bakım sürecinde görev alan sağlık çalışanlara, ağrının değerlendirilmesi ve tedavisinde izlenecek yöntemler hakkında gerekli eğitimler verilir.
 • Yatan tüm hasta/hasta yakınları ağrı semptomları, ağrı tanılama yöntemi ve ağrı yönetimi konusunda bilgilendirilir.

  5. İNFEKSİYONLARI ÖNLEME

 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için hastaya ve kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar/el dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için gerekli durumlarda standartlara uygun olarak koruyucu ekipmanlarını giyer.
 • İnfeksiyonu olan hastalar infeksiyon ekibi tarafından takip edilir.
 • Her hasta taburculuğundan sonra oda standartlara uygun olarak temizlenir.
 • Hastalara infeksiyonları önlemek ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
 • Gerekli durumlarda, standartlarla belirlenmiş izolasyon önlemleri alınır.
 • Hasta odalarında kullanılan tekstillerin standartlara uygun olarak değişimi ve temizliği ağlanır.
 • Tüm çalışanlara infeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
 • Kurum içi denetim sistemi ile süreçlerin işlerliği takip edilir.

  6. DOĞRU VE YETERLİ İLETİŞİM-BİLGİLENDİRME:

 • Hastane içinde uygulanacak tüm işlemler öncesi sizleri ilgili çalışanlar bilgilendirir.
 • Size yapılacak ameliyat/cerrahi girişim/riskli işlemler öncesi mutlaka sözlü ve yazılı onayınız alınır.
 • Nöbet değişimlerinde, mesai saatleri dışında sağlık çalışanları arası gerekli teslim-tesellüm süreci sağlanır.
 • Sormak istediğiniz tüm sorularınızı rahatlıkla hekim/hemşirenize sorabilirsiniz.
 • Size yapılan tüm uygulamalar sağlık dosyanıza kaydedilir.
 • Taburculuğunuz sırasında, hekim/hemşireniz tarafından, evde bakımınızla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir.

  7. TETKİK SONUÇLARININ DOĞRU OLMASI:

 • Tetkiklerin yapıldığı cihazlarımızın gerekli bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılır.
 • Cihazların doğru çalışma durumu iç-dış kalite kontrolleri ile değerlendirilir.
 • Cihazları kullanan tüm sağlık çalışanlarına eğitim verilir.
 • Herhangi bir tetkik sonucu, normal sınırlar dışında çıktığında, bu durum telefon ile hastanın hekimine hemen haber verilir.

  8. BİLGİ GİZLİLİĞİ-MAHREMİYET:

 • Tıbbi bilgileriniz sadece, sürecinize dahil olan sağlık çalışanları tarafından ulaşılabilir durumdadır.
 • Tetkik sonuçlarınız sadece size veya sizin izin verdiğiniz kişiler ile paylaşılır.
 • Çalışanlar tarafından tıbbi bilgilerin, çalışma süreci dışında, konuşulması kesinlikle yasaktır.