T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Konuşma Terapisi

Güncelleme Tarihi: 28/10/2019


Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Patolojisi nedir?

Dil ve konuşma patolojisi, konuşma, dinleme, okuma, yazma güçlüğü çeken yetişkinleri ya da çocukları teşhis amacı ile değerlendiren ve tedavi eden bir alandır. Dil ve konuşma patologları aynı zamanda yutma güçlüğü çeken kişilerle de çalışma konusunda uzmandırlar.

Dil ve konuşma patolojisi konusunda yüksek lisans seviyesindeki eğitimini tamamlamış, Dil ve Konuşma Patoloğu unvanını diploma ile almış kişiler Dil ve Konuşma Patologları’dır.

Dil ve konuşma patologları günlük ya da profesyonel iletişimleri sırasındaki etkenliklerini arttırmak isteyen ya da aksan farklılıklarını düzeltmek isteyen kişilerle de çalışırlar.

İletişimin geliştirilmesi – Günlük iletişim ya da topluluk önünde konuşabilme becerilerinin sesin projeksiyonun (ileriye büyütülerek iletilebilmesi) arttırılması, ses tonunun ayarlanması, mimik ve ifadelerin kullanımı gibi konularda çalışarak geliştirilmesi ile sağlanır.

Aksanın düzeltilmesi – Başka bir anadili olmasından kaynaklanan aksanı ya da yöresel konuşma aksanı olan ve başka bir konuşma biçimini öğrenebilmek isteyen kişilerle çalışmaktır.

Çocuklarda Tedavi Edilebilir Bozukluklar
 • Lisan Gerilikleri, Lisan Gelişim Bozuklukları ve bunlara bağlı öğrenme problemleri
 • Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
 • Damak-Dudak Yarıkları ve buna bağlı artikülasyon bozuklukları
 • Orofasyel-Miyofonksyonel Bozukluklar
 • Dizartri
 • Apraksi
 • Pediatrik Yutma Bozuklukları
 • Ses Hastalıkları ve Rezonans Problemleri
 • Kekemelik
 • Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları
 • Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları
Yetişkinlerde Tedavi Edilebilir Bozukluklar
 • Afazi
 • Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
 • Dizartri
 • Apraksi
 • Yutma Bozuklukları
 • Ses Hastalıkları ve Rezonans Problemleri
 • Kekemelik
 • Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları
 • Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları
 • Trakeostomili ya da ventilatöre bağlı hastaların konuşma problemleri
 • Baş ve Boyun Tümörleri sonrasında gelişebilen lisan, ses ve/veya yutma bozukluklarının tedavisi
 • Demans ve buna bağlı gelişen konuşma-lisan-yutma problemleri
 • Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen konuşma-lisan- yutma problemleri (Ör: ALS, MS, Parkinson, vs.)

Sizin ya da bir yakınınızın konuşma ya da anlama konusunda bir güçlüğü mü var? Yiyecek ve içecekleri yutabilmekle ilgili sorununuz mu var? Bu gibi problemler insan ilişkilerini, davranışları, okul başarısını ve iş performansını etkiler. Dil ve konuşma patologları size yardımcı olabilirler, ne kadar erken müdahale edilirse başarı o kadar yüksek oranda olacaktır. Erken teşhis ve tedavi iletişimi ve yaşam kalitesini daha fazla arttırma imkânını sağlayacaktır.

Çalışma alanları:

Konuşma seslerini üretmede hataları olan çocuk ve yetişkinlere konuşma seslerini doğru olarak üretebilmelerini öğretmek,

Kekemeliği olan kişilere konuşmayı başlatma, konuşma sırasında ortaya çıkan blokları önleme ve farklı koşullarda konuşabilmeye adapte olma yollarını öğretmek,

Ses problemleri olan kişilerin farklı ses üretim biçimlerini kullanmalarını sağlamak ve probleme sebep olan çevresel ve davranışsal durumları değiştirmek konularında (bağırmak ve sesi zorlamak, sigara/tütün kullanmak, sıvı dengesinde bozukluk) yardımcı olmak,

Çocuklara dili anlama ve ifade etme (kelime bilgisi, dilbilgisi, sohbet edebilme ve hikaye anlatma yetenekleri gibi) konularında modelleme ve direk komutlar verme yöntemleri ile destek sağlamak,

Okuma- yazma konularında zorluk çeken çocuklara ve yetişkinlere kelimeleri okuyabilme, okuduğunu anlayabilme, yazı yazabilme ve kompozisyon becerileri ile ilgili olarak destek sağlamak,

Gençlerde öğrenme güçlüğünün görüldüğü durumlarda hafızayı arttırma, organizasyonsal ve problem çözebilme yeteneklerini geliştirici yönde stratejiler geliştirmek üzere eğitimcilerle ortak olarak çalışmak,

Afazisi olan yetişkinlere konuşma, anlama, okuma ve yazma yeteneklerini günlük yaşamda daha fonksiyonel olarak kullanabilmeleri yönünde stratejiler öğretmek,

İleri boyutlarda iletişim kurma güçlüğü olan, sözlü iletişim kuramayan kişilere uygun olacak arttırıcı- alternatif iletişim yöntemini (iletişim tahtaları, işaret dili, bilgisayar aracılığı ile konuşma üreten cihazlar gibi) sağlamak üzere değerlendirmeler yapmak, yöntemi seçmek, geliştirmek ve kullanımını öğretmek,

Dil ve konuşma bozuklukları olan kişilere ve bu kişilerle iletişim kuran yakınlarına durum ile başa çıkabilmeleri ve okulda, işte, toplumda daha etkili iletişimi sağlayabilmeleri yönünde rehberlik etmek,

Yutma güçlüğü olan kişilerin, yiyecek-içeceklerin kıvamlarını değiştirmek ve boğulma riskini azaltma yönünde teknikler öğretmek kaydı ile daha sağlıklı yutmalarını sağlamak,

İşitme problemi olan kişilere konuşma seslerini ve dil becerilerini oluşturup geliştirebilmeleri için destek sağlamak,

Koklear implantı olan çocuk ve yetişkinlere dil becerilerini ve konuşmalarını geliştirebilmeleri için destek sağlamak,

Toplumu, konuşma, dil , yutma, işitme problemlerinin önlenmesi ve tedavi edilmesi konularında eğitmek, bilgilendirmek.