T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 19/09/2017

HASTA SORUMLULUKLARI

 1. GENEL SORUMLULUKLAR
  1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapabilmelidir.

   SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

  1. Hasta; sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
  2. Hasta; sağlık karnesinin ( Bağ-kur, Yeşil kart gibi ) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME
  1. Hasta; yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

 3. HASTANE KURALLARINA UYMA
  1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
  2. Hasta;Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
  3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olması beklenir.
  4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
  5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
  6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

 4. TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA
  1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
  2. Hastanın; tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konuşu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
  3. Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planın beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
  4. Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTA HAKLARI

BU SAĞLIK KURULUŞUNDA, SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN HERKESİN

                                                                                                                                                                  

 1. HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma.
 2. EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA: Irk, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefesi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya
 3. BİLGİLENDİRME: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 4. KURULUŞ SEÇME VE DEGERLENDİRME: Sağlık kuruluşunu seçme değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma,
 5. PERSONEL TANIMA SEÇME VE DEĞİŞTİRME: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiblerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 6. BİLGİ İSTEME: Sağlık kurumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
 7. MAHREMİYET: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetlerini almaya,
 8. RIZA VE İZİN: Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 9. REDDETME VE DURDURMA: Tedaviyi reddetmeye ve durdurmaya,
 10. GÜVENLİK: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 11. DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRME: Kuruluşun imkanları ölçüşünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,
 12. SAYGINLIK GÖSTERME:  Saygı, itina ve ihtimam göstererek, güler yüzlü, nazik şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 13. RAHATLIK: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 14. ZİYARET: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun ziyaretçi kabul etmeye,
 15. REFAKATÇİ BULUNDURMA: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 16. MÜRACAAT ŞİKAYET VE DAVA HAKKI: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat ve dava hakkı kullanmaya,
 17. SÜREKLİ HİZMET: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
 18. DÜŞÜNCE BELİRTME: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye,

HAKKI VARDIR.